Το γραφείο τελετών μας αναλαμβάνει την οργάνωση θρησκευτικών και πολιτικών κηδειών, με σεβασμό στις επιθυμίες και τις ανάγκες που ανακύπτουν. Επιλέξτε ανάμεσα σε διάφορες υπηρεσίες και τιμήστε τον εκλιπόντα με τον δέοντα σεβασμό, μέσα από ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών.

Η δυνατότητα αποτέφρωσης είναι μια ακόμη υπηρεσία που παρέχουμε, σύμφωνα με την πρότερα εκπεφρασμένη επιθυμία του εκλιπόντος.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τη μεταφορά της σορού σε ολόκληρη την Ελλάδα, κατόπιν δικής σας επιθυμίας. Οργανώνουμε μνημόσυνα, ώστε να τιμηθεί η μνήμη του εκλιπόντος καταλλήλως και να ικανοποιηθούν οι θρησκευτικές και κοινωνικές ανάγκες που υφίστανται.

Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα επαναπατρισμού του εκλιπόντος από και προς τη χώρα μας. Πάντοτε σε επικοινωνία και συνεννόηση μαζί σας, οι παρεχόμενες υπηρεσίες από το γραφείο τελετών μας προσφέρονται για την κάλυψη κάθε ανάγκης στην οργάνωση και τέλεση κηδειών.

Παρεχόμενες υπηρεσίες από το γραφείο τελετών μας